Tin Tức
Trang:1/2 Đến trang:
Phát huy vai trò và truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam, động viên cán bộ, công nhân của ngành đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại...
02-05-2016  |  Xem chi tiết
Tên gói thầu: Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống thiết bị: 01 Silô gạo 95m3; 02 Tank lên men nằm ngang 512 m3/tank; 02 Tank lên men...
18-04-2016  |  Xem chi tiết
Hôm nay, ngày 28/08/2011 nhân kỷ niệm ngày chiết mẻ bia thương mại đầu tiên (28/08/2010 - 28/08/2011), kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, kỷ...
05-12-2014  |  Xem chi tiết
Thực hiện công văn số 2015/BCT-VT ngày 17/3/2014 của Bộ Công Thương về việc Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20 tháng 3 năm 2014.
04-12-2014  |  Xem chi tiết
Thay đổi Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
04-12-2014  |  Xem chi tiết
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông...
04-12-2014  |  Xem chi tiết
Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến quý cổ đông đã góp vốn đầu tư xây dựng Nhà Máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Thời gian góp vốn từ năm...
04-12-2014  |  Xem chi tiết
Trang:1/2 Đến trang: