Tuyển dụng
Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi cần tuyển dụng 02 công nhân làm việc tại Phân xưởng Nấu - Lên Men và Phân xưởng Cơ Điện - Động lực.
03-10-2019  |  Xem chi tiết
Giới tính: Nam. Tuổi từ 22 đến 40. Sức khỏe: Tốt Bằng cấp: Tốt nghiệp Cáo đẳng công nghệ hóa thực phẩm trở lên. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày...
05-11-2018  |  Xem chi tiết
Hôm nay, lúc 7h30 ngày 25/04/2010 Công ty CP bia Sài gòn Quảng ngãi bắt đầu tổ chức cuộc thi tuyển dụng lao động. Địa điểm tuyển dụng : Khách sạn CENTRAL –...
04-12-2014  |  Xem chi tiết