Tuyển dụng
(Đăng lúc: 04/12/2014 03:50:59 PM)
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN QUẢNG NGÃI
Hôm nay, lúc 7h30 ngày 25/04/2010 Công ty CP bia Sài gòn Quảng ngãi bắt đầu tổ chức cuộc thi tuyển dụng lao động. Địa điểm tuyển dụng : Khách sạn CENTRAL – Quảng ngãi.

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG: