Tin nổi bật
Liên kết web hay
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
00
Đang trực tuyến:
23
Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 04/12/2014 04:08:16 PM)
Thông báo
Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến quý cổ đông đã góp vốn đầu tư xây dựng Nhà Máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Thời gian góp vốn từ năm 2006 đến năm 2009. Quý cổ đông vui lòng chuyển thông tin đến Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi theo các nội dung sau:

1/ Tên người sở hữu cổ phần

2/ Số lượng cổ phần sở hữu

3/ Số CMND, ngày cấp, nơi cấp ( nếu là cá nhân)

4/ Địa chỉ liên hệ, số điện thoại

5/ Tài khoản tại Ngân hàng (Ghi rõ tên Tài Khoản, Số Tài Khoản, Tên Ngân hàng mở Tài Khoản)

  • Để được biết rõ thông tin xin quý cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 055.6250905 - 0914030207.
  • Gửi thông tin về địa chỉ email: Nhu_bql@yahoo.com hoặc nhubt@sabecoquangngai.com.vn.
  • Thời gian gửi thông tin trong tháng 8/2010

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                                                                                   Văn Thanh Liêm