Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 04/12/2014 04:28:48 PM)
Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20 tháng 3 năm 2014
Thực hiện công văn số 2015/BCT-VT ngày 17/3/2014 của Bộ Công Thương về việc Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20 tháng 3 năm 2014.

  I. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Chủ đề:“Yêu thương và chia sẻ”.
Với thông điệp hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong dòng tộc, trong mỗi cộng đồng dù lớn hay nhỏ; giữa những người bạn, người đồng chí,...bằng những hành động thiết thực nhất góp phần đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình, cộng đồng.
2. Khẩu hiệu:
- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3;
- Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;
- Hãy tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn;
Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc, gắn với lĩnh vực của đơn vị.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:
1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:
- Nội dung tuyên truyền:
          + Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014.
          + Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
          + Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.
          - Hình thức tuyên truyền: Thông qua các văn bản, các hình ảnh, tranh cổ động có nội dung phù hợp với chủ đề Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc, về gia đình hạnh phúc. Cộng đồng hạnh phúc hoặc gắn với lĩnh vực của cơ quan, đơn vị trên các trang mạng của đơn vị mình.
2. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin của đơn vị mình chủ đề và các khẩu hiệu của Việt Nam nhân ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 30 tháng 3 năm 4012 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
3. Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hình thức phù hợp khác về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan.
Thời gian triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc được tổ chức từ ngày 17 tháng 3 năm 2014 đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2014, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 20 tháng 3 năm 2014.