Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 01/03/2019 12:00:00 AM)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 công ty bia Sài Gòn - Quảng Ngãi Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 3 năm 2019 Địa điểm: Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Quảng Ngãi, Khu Công Nghiệp Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, Tĩnh Quảng Ngãi Chi tiết xem file đính kèm
File đính kèm: