Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 15/01/2020 12:00:00 AM)
Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi có nhiệm vụ thiết kế xây dựng phần mở rộng nhà máy, kính mời các đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực nộp hồ sơ để thực hiện việc thiết kế mở rộng này.
Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 23/1/2020
File đính kèm: