Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 07/09/2020 12:00:00 AM)
Bán đấu giá tài sản thanh lý
THÔNG BÁO Về việc: Bán đấu giá tài sản thanh lý

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý như sau:

1.        Tài sản đấu giá: Xe ô tô 07 chỗ ngồi, nhãn hiệu FORD EVEREST 2009, Biển kiểm soát: 76M-1253 đã qua sử dụng.

2.        Mức giá khởi điểm tài sản: 209.133.000 đồng (Hai trăm lẻ chín triệu, một trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn); Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có).

3.        Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín.

4.        Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.        Thời gian, địa điểm xem tài sản; phát & nhận phiếu tham dự đấu giá:

-     Thời gian: từ ngày 14/9/2020 đến trước 14h00, ngày 19/9/2020.

-     Địa điểm: Phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

6.        Tiền ký quỹ:

-     Người tham gia đấu giá phải nộp tiền ký quỹ là 10% giá khởi điểm của tài sản, tương đương: 20.913.000 đồng.  

-     Thời gian thu tiền ký quỹ: từ ngày 14/9/2020 đến trước 14h00, ngày 19/9/2020.

7.        Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu lúc 14h30, ngày 19/9/2020 tại Phòng họp Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.  

 

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xe ô tô nói trên đến tham khảo Quy chế bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty để đăng ký tham gia đấu giá.  

 

File đính kèm: