Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 27/10/2020 12:00:00 AM)
Thông báo mời chào giá cạnh tranh
Gói thầu: "Mở rộng nhà nấu, sàn tank lên men, tank bia thành phẩm, nhà lọc, nhà động lực, đế móng silo malt, gạo và các công việc xây dựng cải tạo khác" thuộc Dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm, tại Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi "
File đính kèm: