Thông báo mời thầu
Ngày đưa:  18/04/2016 12:00:00 AM In bài
Tên gói thầu: Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống thiết bị: 01 Silô gạo 95m3; 02 Tank lên men nằm ngang 512 m3/tank; 02 Tank lên men đứng 512m3/tank; Hệ thống lạnh phân tầng; Hệ thống đường ống kết nối; Hệ thống điện, phần mềm điều khiển đấu nối toàn hệ thống...

 Nội dung chi tiết xem file đính kèm


Bản quyền ©2014 Công ty cổ phần bia Sài Gòn-Quảng Ngãi